ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://ww2.ayutthaya.go.th/ayudamrong/frontpage
การประชุมกรมการจังหวัด
http://www.ayutthaya.go.th/show_meeting.php
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
http://ayutthaya.go.th/Informationayu/newsprice.php
POCระบบฐานข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.ayutthaya.go.th/base/Templates/index.html
ASEANศูนย์ข้อมูลอาเซียน
http://ayutthaya.go.th/Ayuaseancenter/index.html
KMคลังความรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.ayutthaya.go.th/KM/index.php
e-documentระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
http://123.242.160.7/
สภากาแฟ
http://ayutthaya.go.th/coffee_all.php