ภาพกิจกรรม สสส. เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา

โหลดภาพไปเก็บไว้ได้ที่นี่